Barn och alkohol

2019-09-20

15% av alla barn i Sverige har påverkats negativt i någon utsträckning av att ha vuxit upp med en förälder som  någon gång under uppväxten haft alkoholproblem.

Det visat den  systematiska litteraturöversikt som  CAN har genomfört och som kartlägger hur många barn som växer upp med föräldrar med alkoholproblem. Både svensk och internationell forskning screenades.

Det är tydligt att det här är ett eftersatt forskningsområde, säger Mats Ramstedt, CAN.