Nyheter

Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som är på gång på CAN.

CAN söker redovisningsekonom

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är

  • Skatteredovisning och pensionsredovisning.
  • att föra kund- och leverantörsreskontra, göra avstämningar, ha kontroll över resultat- och balansräkning och göra årsbokslut. Med andra ord skall du vara så kunnig att du kan göra allt från kassarutiner till årsredovisning i ett mindre företag. 
  • annat administrativt arbete som kan variera över tid såsom inköp, projekt- och ekonomiuppföljningar, enklare IT-uppgifter och vissa forskningsadministrativa uppgifter. 

Ny rapport om drogvanor bland unga i Europa

Svenska 16-åringar ligger lågt när det gäller rökning, alkoholkonsumtion och cannabisanvändning under de senaste 30 dagarna, jämfört med jämnåriga i övriga Europa. Det framgår av en rapport som CAN publicerar idag. Rapporten grundar sig på ESPAD-undersökningen.

Ny studie om narkotikadödligheten i Sverige

Under de senaste tio åren har narkotikadödligheten ökat, men inte så kraftigt som tidigare undersökningar gjort gällande. Det framgår av rapporten “Drug-related deaths in Sweden – Estimations of trends, effects of changes in recording practices and studies of drug patterns” som CAN presenterar idag.

CAN söker samordnare för lokalt förebyggande arbete

CAN bedriver en rad utvecklingsarbeten tillsammans med kommuner och län samt med kommuner i andra länder. Samordnarens uppgift är att, i nära samverkan med våra utredare, leda dessa utvecklingsarbeten och att initiera nya samarbetsprojekt. Tjänsten är utåtriktad, innebär självständigt arbete och periodvis mycket resor. 

Ny rapport om läkemedelsmissbruk

CAN har samlat in uppgifter från rapportörer vid polisen runt om i landet om vilka läkemedel som de stött på i missbrukssammanhang. Sömnmedel och lugnande medel (bensodiazepiner) var den vanligast rapporterade läkemedelstypen. Det framgår av en rapport som publiceras idag.

Ansök till SRA senast den 15 september

Systembolagets Alkoholforskningsråd (SRA) lyser ut medel till samhällsvetenskaplig och medicinsk alkoholforskning. Forskning av särskild betydelse för att förebygga alkoholskador prioriteras. 

Ny rapport om narkotikapriser

De mest spridda narkotikasorterna i Sverige är cannabis (hasch och marijuana) och amfetamin. Förekomsten av marijuana har blivit vanligare. Det framgår av rapporten ”Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2015”, som CAN presenterar idag.

Dags att nominera Årets förebyggare!

CAN delar ut ett årligt pris för förebyggande arbete i fyra olika kategorier. Nomineringsperioden för 2016 års pris pågår den 15 augusti till den 15 september 2016. Prisutdelningen äger rum vid middagen på DrogFOKUS i Uppsala den 19 oktober.

CAN söker Chefredaktör

CAN söker en Chefredaktör för CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika (A&N). A&N är en drogpolitiskt oberoende tidskrift som på ett lättillgängligt sätt speglar forskningsnyheter, lagstiftningsfrågor, statistiska nyheter och andra aktuella företeelser på drogområdet. I tidningen hittar du både sociala reportage och faktaartiklar. Tidskriften, som ges ut med sex nummer per år, har en populärvetenskaplig inriktning. CAN tar inte ställning i alkohol- och narkotikapolitiska frågor.

"Vår alkoholpolitik har tjänat oss väl"

- Det är framförallt under de senaste 10 åren som konsumtionen och alkoholdödligheten sjunkit. Denna utveckling har skett trots, och inte på grund av, de liberaliseringar som skett. Det skriver Håkan Leifman på SVT Opinion idag som ett svar på Timbros debattartikel om att monopolet bör avskaffas. En viktig orsak till nedgången kan vara att Sverige till stora delar faktiskt hållit fast vid en restriktiv alkoholpolitik samtidigt som andra förebyggande insatser förstärkts.

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr