Nyheter

Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som är på gång på CAN.

Koppling mellan ungas hälsa och drogvanor

Många unga rapporterar att de är nöjda både med sig själva, sin hälsa och sin familjs ekonomi. Men det är stora skillnader mellan flickor och pojkar, framför allt när det gäller den egna hälsan. Det är också vanligare att de som är missnöjda använder alkohol, narkotika och tobak jämfört med dem som är nöjda. Det framgår av rapporten Skolelevers drogvanor 2016, som CAN presenterar idag.

"Viktigt med korrekt information i alkoholdebatten"

Idag står Nordiska rådet som värd för ett kritiserat alkoholpolitiskt seminarium. Det har vid efterforskningar framkommit att det är alkoholindustrin som finansierar seminariet. Brist på öppenhet och det faktum att ingen alkoholforskare inbjudits att presentera fakta kritiseras av Håkan Leifman och Björn Trolldal. I ett inlägg redogör de för sin kritik och presenterar de fakta som faktiskt finns kring konsumtionsutvecklingen och alkoholpolitiska åtgärder.

Hemtillverkad öl allt vanligare

Hemtillverkning av öl har ökat under senare år och var under 2015 den alkoholdryck som tillverkades mest i hemmen. Det framgår av Monitormätningarna som CAN genomför. 

Totalt sett låg alkoholkonsumtionen på ungefär samma nivå under 2015 som året innan. Under 2015 uppgick konsumtionen till 9,17 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre jämfört med 9,28 under 2014, en minskning med drygt en procent. Under de senaste tio åren har dock konsumtionen minskat med elva procent.

CAN söker redovisningsekonom

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är

  • Skatteredovisning och pensionsredovisning.
  • att föra kund- och leverantörsreskontra, göra avstämningar, ha kontroll över resultat- och balansräkning och göra årsbokslut. Med andra ord skall du vara så kunnig att du kan göra allt från kassarutiner till årsredovisning i ett mindre företag. 
  • annat administrativt arbete som kan variera över tid såsom inköp, projekt- och ekonomiuppföljningar, enklare IT-uppgifter och vissa forskningsadministrativa uppgifter. 

Direktreklam mot langning till 20-åringar

9 000 20-åringar i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län får i dagarna en tygkasse med posten. På påsen finns ett budskap mot langning. Utskicket är en del av kampanjen ”Hejdå alkoholskador” som syftar till att få unga vuxna att låta bli att bjuda eller köpa ut alkohol till minderåriga. 

Ny rapport om drogvanor bland unga i Europa

Svenska 16-åringar ligger lågt när det gäller rökning, alkoholkonsumtion och cannabisanvändning under de senaste 30 dagarna, jämfört med jämnåriga i övriga Europa. Det framgår av en rapport som CAN publicerar idag. Rapporten grundar sig på ESPAD-undersökningen.

Ny studie om narkotikadödligheten i Sverige

Under de senaste tio åren har narkotikadödligheten ökat, men inte så kraftigt som tidigare undersökningar gjort gällande. Det framgår av rapporten “Drug-related deaths in Sweden – Estimations of trends, effects of changes in recording practices and studies of drug patterns” som CAN presenterar idag.

CAN söker samordnare för lokalt förebyggande arbete

CAN bedriver en rad utvecklingsarbeten tillsammans med kommuner och län samt med kommuner i andra länder. Samordnarens uppgift är att, i nära samverkan med våra utredare, leda dessa utvecklingsarbeten och att initiera nya samarbetsprojekt. Tjänsten är utåtriktad, innebär självständigt arbete och periodvis mycket resor. 

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr