Nyheter

Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som är på gång på CAN.

Nedgångarna har avstannat

Under 2000-talet har konsumtionen av tobak och alkohol sjunkit bland eleverna i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Men nu har nedgångarna avstannat, visar preliminära resultat för 2017.

Ingen minskning av smugglad alkohol

Alkoholkonsumtionen bland unga har sjunkit kraftigt de senaste åren. För elever i årskurs 9 har konsumtionen halverats, mätt i liter ren alkohol, under perioden 2012-2016. I PM:n ”Ungdomars anskaffning av alkohol” har fördjupade analyser genomförts av hur de unga som dricker får tag på alkohol, som CAN presenterar idag.

Processledare sökes

CAN bedriver en verksamhet där vi hjälper unga att genomföra lokala projekt och aktiviteter. Till vår hjälp har vi ett antal unga processledare, som är vana vid att leda ungdomsgrupper. Vi har många som vill genomföra projekt och behöver bli fler.

Var fjärde svensk använder tobak

Omkring var fjärde svensk har rökt eller snusat vid något tillfälle under de senaste 30 dagarna. Det framgår av rapporten ”Tobaksvanor i Sverige”, som CAN presenterar idag.
- Rökning och snusning är ungefär lika vanligt förekommande och vi ser inga större skillnader mellan olika delar av landet, säger Clara Henriksson, utredare, i en kommentar.

Utlysning av medel för alkoholforskning

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Samhällsvetenskaplig och folkhälso-vetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador. 

Dags att nominera till Drogforskningspriset!

I anslutning till CAN:s 100-års jubileum 2001 instiftades ett årligt pris. Priset tilldelas en forskare verksam inom Sverige som genom framstående forskning bidragit med ny och värdefull kunskap inom drogområdet. Nomineringsperioden pågår den 15 maj till den 15 juni 2017. Priset, 25 000 kr, delas ut på konferensen Förebygg.nu i Göteborg den 15 november.

Stora regionala skillnader i alkoholanskaffning

Av olika alkoholkällor så är Systembolaget vanligast i norr medan resandeinförsel är vanligast i södra Sverige. Det framgår av rapporten ”Registrerad och oregistrerad alkohol i Sveriges län 2001–2016” som CAN presenterar idag. Rapporten baseras på Monitormätningarna, som följer köp, införsel och hemtillverkning av alkohol. 

Ny rapport om drogutvecklingen

CAN producerar sedan 1970-talets början rapporter som beskriver nuläget och utvecklingen på drogområdet. Publikationen och tabellbilagan som släpps idag är den mest heltäckande sammanställningen och analysen över drogutvecklingen i Sverige. I år släpps den även i en engelsk version.

Svenskar dricker för att bli berusade och ångrar sig efteråt

Svenskar dricker för att ha roligt och bli berusade men känner ofta skuld och ånger över sitt drickande. Det är ett av resultaten som framkommer i den första större europeiska jämförande studien om alkoholvanor i Europa som släpps idag. CAN har genomfört den svenska undersökningen.

Alkohol & Narkotikas nya sajt uppmuntrar till debatt

En plattform för diskussioner som inte slår in öppna dörrar. Så beskriver A&N:s chefredaktör Julius von Wright den nya sajten som lanseras idag.

CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika tar steget ut på webben och lanserar sin nya sajt www.alkoholochnarkotika.se. Sajten ska följa med nyheter inom drogområdet, men ska framförallt uppmana till diskussion.

– Jag tror starkt på att Alkohol & Narkotika kan vara ett ställe där olika röster får komma till tals och där vi kan ha en saklig debatt om drogfrågor. Många saknar en sådan plattform med en bred läsekrets, säger Julius von Wright, chefredaktör för A&N.

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr