Nyheter

Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som är på gång på CAN.

Användningen av cannabis ökar i Sverige

Andelen i den vuxna befolkningen som använt cannabis det senaste året ökade mellan 2013 och 2017 från 2,5 till 3,6 %, vilket är den högsta siffran som hittills noterats i Sverige. Det framgår av resultat från studien Vanor och konsekvenser, som släpps idag.

CAN i Almedalen: Kvinnor mest utsatta för andras drickande

Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av negativa konsekvenser till följd av andra personers alkoholkonsumtion. Det framgår av resultat från den pågående studien Vanor och konsekvenser, som presenteras i Almedalen idag.

CAN i Almedalen: Pojkar i gymnasiet dricker mindre

Alkoholkonsumtionen bland landets gymnasieelever har sjunkit de senaste åren och är i år den lägsta sedan mätningarna började år 2004. Det framgår av resultat från undersökningen Skolelevers drogvanor 2018, som presenteras i Almedalen idag.

CAN söker avdelningschef

CAN söker en avdelningschef till avdelningen för Kommunikation & Samverkan. Sista ansökningsdag är den 12 augusti, men urval sker löpande. Tillträde enligt överenskommelse. Vi samarbetar med extern konsult för tillsättningen.

Sommar och semester – nu ökar alkoholkonsumtionen

Under sommaren dricker vi mer alkohol jämfört med andra perioder under året. Juli är den månad då vi uppger att vi dricker allra mest – cirka 50 procent mer jämfört med januari, februari respektive november då konsumtionen är som lägst. Förutom under sommarmånaderna är konsumtionen även förhöjd i december. Det framgår av rapporten Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004-2017 som CAN presenterar idag.

Nominera till CAN:s drogforskningspris 2018!

CAN delar årligen ut ett pris till en forskare verksam inom Sverige och som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet. Priset, 25 000 kronor, utdelas av en priskommitté på fem personer.

Rökningen minskar i alla åldersgrupper

När rökning började studeras i Monitormätningarna år 2003 var de flesta rökare dagligrökare. Så ser det inte ut idag. Det framgår av en rapport från Monitormätningarna, som CAN presenterar idag.

- Daglig rökning och sporadisk rökning är ungefär lika vanligt förekommande i befolkningen idag, säger Clara Henriksson, utredare, i en kommentar. Andelen dagligrökare har mer än halverats sedan 2003 medan andelen sporadiska rökare i stort sett varit oförändrad.

Rökningen har minskat i alla fyra åldersgrupper i undersökningen, men minst i den yngsta gruppen. I gruppen 17–29 år röker nästan var fjärde person ((23 %) i någon utsträckning. Sporadisk rökning, eller så kallad feströkning, är särskilt vanligt. Omkring 13 procent i den yngsta åldersgruppen har feströkt den senaste månaden.

Drugsmart fyller 20!

2018 är det 20 år sedan webbplatsen Drugsmart.com lanserades. I 20 år har svenska barn och ungdomar vänt sig dit med sina frågor om alkohol och andra droger och idag har webbplatsen fler besökare än någonsin.

Ökad resandeinförsel men minskad smuggling

Under 2017 ökade resandeinförseln av alkohol samtidigt som köp av smugglad alkohol minskade. Den totala alkoholkonsumtionen ligger däremot kvar på samma nivå under 2017 som året innan. Det framgår av PM:et ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2017”, som CAN presenterar idag.

Cannabismarknaden omsätter en halv miljard per år

Amfetamin och brunt heroin är de droger som fallit allra mest i pris över tid. Cannabis har däremot blivit dyrare och nettoomsättningen på cannabis landar på över en halv miljard kronor per år sett till de senaste fem åren. Det framgår av rapporten ”Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2017” som CAN presenterar idag.

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr