Nyheter

Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som är på gång på CAN.

Internationellt forskningssymposium i Stockholm

SoRAD vid Stockholms universitet och CAN är värdar för det årliga symposiet om alkoholforskning KBS. Det äger rum 30 maj-3 juni på Stockholms universitet och lockar över 200 forskare från hela världen.

Välkommen till DrogFOKUS

Uppsala kommun arrangerar tillsammans med Uppsala universitet DrogFOKUS 2016. Konferensen äger rum den 19-20 oktober på Uppsala Konsert & Kongress. I egenskap av medarrangör vill CAN hälsa välkommen till ett fullspäckat program, där den senaste forskningen och och många lokala projekt och initiativ från hela Sverige presenteras. Anmälan är öppen nu: www.drogfokus.nu

CAN i Almedalen

Under större delen av Almedalsveckan är CAN på plats i Soberian, Kilgränd 1. Onsdagen den 6 juli arrangerar vi två seminarier. På morgonen presenterar Siri Nyström resultat ur 2016 års undersökning av skolelevers drogvanor och vid lunchtid arrangerar vi ett panelsamtal om ANDT-strategin. 

Systembolaget tar över finansieringen av Monitor

CAN ansvarar sedan 2013 för de så kallade Monitormätningarna som finansierats av Socialdepartementet. Socialdepartementet har nu beslutat att Systembolaget från och med år 2016 ska finansiera Monitormätningarna.

Ny design på can.se

Idag släpps webbplatsen can.se med ny design. Den största förändringen är att den nu fungerar bättre i mobil och på surfplatta. Vi passar också på att successivt släppa nya versioner av våra faktablad och bygger upp ett nytt pressrum. Senare i vår kommer det även att finnas en engelsk version av webbplatsen.

Användning och skador av ANT i Kalmar län

CAN har på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län kartlagt hur konsumtionen av alkohol, narkotika och tobak ser ut i ett antal av länets kommuner. Genom att också titta på skadeutvecklingen och dödstal kan man dra slutsatser om vilka delar av det förebyggande arbetet som behöver utvecklas.

Ansök om forskningsanslag från Svenska Spels forskningsråd

Svenska Spels forskningsråd lämnar stöd till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Rådet strävar efter att stimulera uppbyggandet av goda forskningsmiljöer.

Skolelevers drogvanor -datainsamling 2016

Nu är årets datainsamling igång! Klicka nedan för att lämna in i uppgifter om klassbeteckningar och elevantal. 

Nära var femte ung vuxen kan tänka sig att bjuda yngre syskon på alkohol

18 procent av 20-25-åringarna i landet kan tänka sig att bjuda minderåriga syskon på alkohol. 10 procent kan tänka sig att köpa ut. Det visar en undersökning som CAN låtit genomföra.

Individers alkoholkonsumtion allas angelägenhet

Det slås fast i doktorsavhandlingen ”Drinking behaviors of large groups: Studies disentangling population drinking in Sweden” som Jonas Raninen försvarade den 10 december. Avhandlingen tar sitt avstamp i teorin om det kollektiva drickandet och studerar hur förändringar i befolkningens genomsnittliga alkoholkonsumtion påverkar olika grupper, till exempel dem som dricker måttligt och dem som dricker mycket. En av slutsatserna är att ju fler som inte konsumerar alkohol, desto mindre dricker de som är alkoholkonsumenter, även storkonsumenterna.

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr