Nyheter

Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som är på gång på CAN.

Ny rapport: Hur mycket röker svensken?

Svenskarna rökte under 2013 totalt närmare 7 miljarder cigaretter eller cirka 870 cigaretter per invånare 15 år och äldre.
En klar majoritet av dessa cigaretter, 88 procent, var köpta och beskattade i Sverige medan resterande var obeskattade i form av resandeinförsel, smuggling och internetköp.
Rökningen har minskat kraftigt i Sverige under den senaste tioårsperioden, främst genom att andelen dagligrökare sjunkit men också för att dagligrökarna röker något färre cigaretter. Mellan 2003 och 2013 bedöms cigarettkonsumtionens nedgång vara i storleksordningen mellan 35 och 50 procent.

Missbrukande föräldrar får stöd i sitt föräldraskap

9 av 10 missbrukande föräldrar får stöd från vårdgivare som socialtjänsten och barn- eller vuxenpsykiatrin men också från skolan. Det framgår av en ny rapport från CAN.

Socioekonomiska skillnader i skolelevers drogvanor

Andelen elever i grundskolan som dricker alkohol och röker eller snusar ligger fortfarande på låga nivåer. Allra minst är användningen av alkohol i grundskolor med en större andel elever med utländsk bakgrund. Det framgår av rapporten ”Skolelevers drogvanor 2014” som CAN presenterar idag.

Rökningen minskar men sämre utveckling för narkotika

Det framgår av rapporten ”Drogutvecklingen i Sverige 2014” som CAN presenterar idag. I den återkommande rapporten följs ett antal indikatorer upp över tid och mycket tyder på att narkotikasituationen försämrats.

"Alkoholen ett samhällsproblem"

Vid den pågående konferensen DrogFokus i Norrköping intervjuades Mats Ramstedt av SVT om undersökningen "Vanor och konsekvenser":
– Det är 30 procent som har någon i sin närhet som dricker för mycket. Sedan är det ungefär hälften av dem som säger att de har påverkats negativt, så totalt sett 15 procent. Det är över en miljon människor som har sådana erfarenheter. Det gör ju att det är ett stort samhällsproblem, säger Mats Ramstedt.

Heldagskonferens om alkohol och tobak

Vad vet vi om användningen av alkohol och tobak, genom undersökningar och forskning? Och hur använder sig intresseorganisationer av våra resultat i sitt opinionsbildande arbete? Det beskriver forskare och ideella organisationer vid en heldagskonferens i Stockholm den 6 november.

Få insatser till barn i familjer med missbruk

Barn med missbrukande föräldrar får stödinsatser först när de själva får problem. Det visar en studie som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag. Undersökningen som ligger till grund för studien har genomförts genom kartläggning av föräldrar inom missbruks- och beroendevården.

Dags att nominera Årets förebyggare!

Idag inleds nomineringsperioden för 2014 års priser och den pågår till och med den 30 september. I kategorin Årets förebyggare kommer man att kunna sms-rösta på ett antal kandidater den 3-6 november. Samtliga priser delas ut vid CAN-dagen i Stockholm den 6 november.

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr