Nyheter

Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som är på gång på CAN.

Smugglad alkohol vanligast bland unga män och storkonsumenter

Smugglad alkohol köps i större utsträckning av unga män och storkonsumenter jämfört med andra grupper. Alkohol som resenärer fört med sig vid utlandsresor förekommer däremot mer bland medelålders män.

Ministerbesök och rapportsläpp

Idag besöktes Café CAN av socialminister Lena Hallengren i samband med presentationen av Skolelevers drogvanor 2019.

Skolelevers drogvanor 2019: Samma nivåer eller minskning

Under 2000-talet har alkoholkonsumtionen och tobaksanvändningen bland unga minskat. Användning av narkotika har under samma tid legat på en förhållandevis oförändrad nivå. Det visar CANs rapport Skolelevers drogvanor 2019. 

Poddavsnitt: Vad kan vi lära oss av maskrosbarn med färdigheter?

–  Bland de unga som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem finns inte bara en större andel som har psykisk ohälsa. Det finns också en betydligt större andel som har en riskfylld alkoholkonsumtion och som konsumerade alkohol över huvud taget mm. Det berättar Peter Larm, en av de forskare som arbetar med studien Futura01.

Grundkurs ANDT - Tollare folkhögskola 2019

I höst har CAN genomfört en grundkurs i ANDT tillsammans med Tollare Folkhögskola. Gruppen träffades ett par dagar vid två tillfällen med distansstudier mellan.

Nytt avsnitt av (B)ruset - om kroppsuppfattning

– Kroppsuppfattning och livstillfredsställelse i stort är väldigt starkt kopplat till självbild, säger Kristina Holmqvist Gattario som är docent i psykologi vid Göteborgs Universitet.

Haninge är årets förebyggande kommun

- Haninge kommun använder sig av beprövade arbetssätt och metoder och arbetar ständigt för att utveckla det förebyggande arbetet inom ANDTS-området, säger Charlotta Rehnman Wigstad som är direktör för CAN.

-Här i Haninge är vi stolta över vår väl fungerande samverkan kring förbyggande arbete internt i kommunen. Vi lägger också stort värde på vår goda samverkan med den regionala nivån och den ideella sektorn, säger Inger Dahlberg, Samordnare ANDTS i Haninge kommun.

CAN tilldelar priset ”Årets förebyggande kommun” en kommun som uppnår höga poäng i det så kallade Preventionsindex.

Drogforskningspris till professor Bo Söderpalm

Professor Bo Söderpalm vid Göteborgs universitet, tilldelas årets drogforskningspris av CAN. Priset delas ut i samband med konferensen Förebygg.nu i Göteborg.

Debutåldern för substansanvändning går uppåt i åldrarna

Under de senaste 20 åren har den genomsnittliga debutåldern för alkohol, tobak och cannabis stigit. Bland de niondeklassare som använt alkohol och cigaretter har debuten senarelagts med i snitt ett år under denna period. 

Ny rapport: Minskat drickande i Sverige

Nedgången störst bland män under 50 år.
Om man ser till hela befolkningen så har den totala konsumtionen av alkohol minskat successivt i Sverige mellan 2004 och 2018. Nedgången är störst för män under 50 år.
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. »
 12. »»
Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr