ANDT-frågor Grund

Utbildningen ger grundläggande kunskaper och förståelse för arbetet inom ANDT-området med utgångspunkt i relevant forskning och framgångsrik praktik. ANDT står för Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Här kommer även spelfrågan lyftas.


Startar 02 september 2019 kl.00:00

Pågår till 04 september 2019 kl.00:00

Plats Tollare Folkhögskola, Stockholm


Målgrupp
Anställda och/eller förtroendevalda i civilsamhället som jobbar med eller i anslutning till ANDT-frågor; Tjänstepersoner inom kommunala verksamheter som berör ANDT-frågor såsom fritidsverksamheter, fritidsgårdar, hälsoteam, kultur- och fritidsförvaltningar, skolor, socialtjänsten med flera.

Omfattning
17 veckor varav 2 x 3 dagar är förlagda fysiskt på Tollare folkhögskola den 2-4 sept samt den 27-29 nov. Föreläsningar på nätet kan förekomma mellan de fysiska träffarna.
Kursen har formen av en folkhögskolekurs på distans, på 25 % och du kommer mellan träffarna att arbeta med hemuppgifter som är nära kopplade till kursinnehållet och ditt dagliga arbete.

Mål
Grundläggande kunskaper och förståelse för arbetet inom ANDT-området. Den lärprocess vi vill åstadkomma ska hjälpa den enskilda deltagaren till större medvetenhet om sin egen roll i det dagliga arbetet, sina tillgångar och utmaningar.
Målsättningen är att deltagaren ska kunna pröva sina kunskaper i sin praktiska verklighet under kursperioden.

Kursinnehåll
• Policyarbete
• Historiskt perspektiv och politiken bakom ANDT-frågor
• Grunderna i statistik, med utgångspunkt i drogutvecklingen i Sverige
• Utvecklingen av ANDT-arbetet i Sverige
• Myndigheternas arbete inom ANDT
• Preventionsparadoxen och andra begrepp: Vad innebär och betyder de?

Kostnad
Kostnader för kursen är 1 800 kr. Det täcker kostnaden för mat och material. Undervisningen är stadsbidragsfinansierad. Kursdeltagaren bokar och betalar själv för resa och logi. Logi finns på Tollare folkhögskola: tollare.org/konferens-boende/konferenspriser. Reception: 08-505 686 00

Ansökan
Du ansöker genom att skriva en kort beskrivning av varför du är intresserad av att gå den här kursen, ett par meningar räcker. Sista ansökningsdag är den 19 augusti.
För mer information och anmälan kontakta Daniel Carlryd på daniel.carlryd@can.se.

Ange också eventuell kostallergier. Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.