Kalendarium

I vårt kalendarium hittar du evenemang, kurser, konferenser, seminarier, föreläsningar och andra aktuella händelser.

1 sep

PR-workshop i Karlskrona

PR-workshop för lokala samordnare i Blekinge län inom ramen för kommunikationsinsatsen Hejdå alkoholskador.

14 sep

LUFT- konferens i Eskilstuna

Torsdag den 14:e september deltar Clara Henriksson, utredare på CAN i seminariet ”Tobaksförebyggande arbete i skolan och bland unga” och presenterar tobaksuppgifter från CAN:s skolundersökning. Seminariet hålls mellan 15.20–16.45.

20 sep

Sverige Mot Narkotika

Den nationella konferensen Sverige Mot Narkotika arrangeras med Eskilstuna kommun som värd. Mats Ramstedt medverkar.

26 sep

Fyrlänskonferens i norr

Samordnare, polis och tillsynshandläggare i de fyra norrlandslänen har gemensam konferens. CAN är medarrangör tillsammans med Länsstyrelsen.

27 sep

Nordisk konferens Suntprat

CAN:s medlemsorganisation Hela människan bjuder in till nordisk konferens tillsammans med Equmenia, Blå kors och Bilda. Kristofer Odö medverkar.

26 okt

ANDT - alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Ett ANDT-arbete med god kvalitét är en del av den hälsofrämjande skolan. Att elever mår bra och inte får problem med ANDT är en förutsättning för att de ska klara skolans kunskapsmål och få en bra start i livet. Denna dag handlar om hur högstadieskolor kan utveckla sitt arbete mot droger och för hälsa. ANDT på schemat är ett metodmaterial för lärare i skolår 6-9 som vill integrera ANDT- frågor i sin ordinarie ämnesundervisning. 

14 nov

Träff med medlemsorganisationer

Årets medlemsorganisationsträff äger rum i Göteborg, i anslutning till konferensen Förebygg.nu. Förutom planering inför 2018 är det fokus på framgångsfaktorer för samverkan.

15 nov

Förebygg.nu

15-16 november är konferensen Förebygg.nu i Göteborg med CAN som medarrangör. Vi medverkar både som talare i programet samt monter bland utsällarna. 

  1. 1
Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr