Kalendarium

I vårt kalendarium hittar du evenemang, kurser, konferenser, seminarier, föreläsningar och andra aktuella händelser.

19 okt

Grundkurs om cannabis

Ulf Guttormsson undervisar på Centrum för psykiatriforskning:s grundkurs om cannabis - förekomst, skador och behandling. 

26 okt

ANDT - alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Ett ANDT-arbete med god kvalitét är en del av den hälsofrämjande skolan. Att elever mår bra och inte får problem med ANDT är en förutsättning för att de ska klara skolans kunskapsmål och få en bra start i livet. Denna dag handlar om hur högstadieskolor kan utveckla sitt arbete mot droger och för hälsa. ANDT på schemat är ett metodmaterial för lärare i skolår 6-9 som vill integrera ANDT- frågor i sin ordinarie ämnesundervisning. 

1 nov

Spridningskonferens av metodmaterialet ANDT på schemat

Ett ANDT-arbete med god kvalitét är en del av den hälsofrämjande skolan. Att elever mår bra och inte får problem med alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak är en förutsättning för att de ska klara skolans kunskapsmål och få en bra start i livet. 

2 nov

Spridningskonferens av metodmaterialet ANDT på schemat

Ett ANDT-arbete med god kvalitét är en del av den hälsofrämjande skolan. Att elever mår bra och inte får problem med alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak är en förutsättning för att de ska klara skolans kunskapsmål och få en bra start i livet. 

14 nov

Medlemsorganisationsträff 2017

Årets medlemsorganisationsträff äger rum i Göteborg, i anslutning till konferensen Förebygg.nu. Förutom planering inför 2018 är det fokus på framgångsfaktorer för samverkan.

15 nov

Förebygg.nu

15-16 november är konferensen Förebygg.nu i Göteborg med CAN som medarrangör. Vi medverkar både som talare i programet samt monter bland utsällarna. 

  1. 1
Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr