Som CAN:s drogvaneundersökningar visar är äldre syskon och vänner den vanligaste källan till alkohol för minderåriga. Ett vanligt argument till att förse minderåriga med alkohol är att de annars skulle gå till en langare. Resultaten visar att endast en fjärdelel skulle gå till en langare utanför bekantskapskretsen.

– Man måste arbeta på två fronter för att stoppa alkoholen ifrån att nå ungdomar. Det ena är att sluta köpa ut och bjuda de ungdomar vi känner. Det andra är att tipsa polisen så fort vi ser eller hör talas om langning av alkohol till unga, säger CAN:s direktör Håkan Leifman.

Senast reviderad: 2014-04-29