Den här kursen är unik i sitt slag och riktar sig till personer inom civilsamhället, kommunala verksamheter eller myndigheter som berör ANDTS-frågor och förebyggande arbete.

Kursen inleds i januari med två dagar fysiskt på plats på Tollare folkhögskola utanför Stockholm och avslutas med två fysiska dagar i maj. Däremellan är det tre digitala förmiddagar.

Under kursen kommer du att få utgå ifrån dina kunskaper, din verklighet och dina idéer kring förebyggande arbete som du vill omsätta i handling.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hur du kan arbeta systematiskt och framgångsrikt i praktiken med olika förebyggande insatser.

Daniel Müller är samordnare hos CAN och håller i kursplaneringen.

– Det roligaste är att träffa alla deltagare, det är alltid en spännande blandning av engagerade personer. Med mycket diskussioner och gemensamma övningar skapas snabbt en gruppkänsla, säger Daniel Müller.

Praktisk information
Anmälningsavgift 800:-
Måltidsavgift 1120:-
Kursen är statsbidragsfinanierad vilket innebär att undervisningen är avgiftsfri.

Relaterat innehåll

För mer information och ansökan
Senast reviderad: 2022-09-26

Frågor besvaras av