Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN, har beviljats medel från Systembolagets Alkoholforskningsråd och kommer under våren påbörja studien som görs med hjälp av data från 30 länder över alkoholkonsumtion och cancerdödlighet för perioden 1960–2019.

Projektgruppen består av Thor Norström (Karolinska Institutet och Stockholms Universitet), Michael Livingston (Karolinska Institutet och The National Drug Research Institute (NDRI), Curtin University) och Erica Sundin (Karolinska Institutet och CAN).

Senast reviderad: 2021-01-15