Startar 2 november, 2020, kl 09:00
Pågår till 2 november, 2020, kl 16:00
Plats -

Konferensen anordnas av Nationella Cannabisnätverket.

Frågeställningar som besvaras på konferensen:

  • Vad säger WHO rapporten om cannabisanvändningens hälsoeffekter?
  • Hur förekommande är cannabisanvändningen i Sverige och internationellt – har användandet ökat?
  • Finns det ett samband mellan cannabisanvändning och psykiatriska tillstånd?
  • Hur påverkas hjärnan av cannabisanvändning?
  • Vad har vi för kunskap om och erfarenheter av cannabisbehandling?

Frågor om konferensen kan ställas till Tore Karlsson via telefon 070–556 18 60 eller e-post tore.karlsson@karlssonkonsult.se

Senast reviderad: 2020-09-30

Föreläsare