Startar 17 juni, 2024
Pågår till 17 juni, 2024
Plats can.se/publikationer

Av rapporten framgår bland annat:

  • Hur användandet utvecklats i befolkningen under de senaste 30 åren.
  • Hur det ser ut bland ungdomar.
  • Könsskillnader.
  • Ålder på lagförda.
  • Fördelning över landet.
  • Koppling till användande av alkohol och narkotika.
  • Socioekonomisk status bland dem som använder dopning.
Senast reviderad: 2024-03-20

Kontaktperson