Startar 23 mars, 2021, kl 09:00
Pågår till 23 mars, 2021, kl 14:30
Plats Zoom

Konferensen fortsätter efter presentationen att ha fokus på lokalt arbete i form av gruppdialoger mellan medverkande aktörer.

Målgrupp
Kommunala tillsynshandläggare (Alkohol och tobakslagen), kommunala samordnare
inom ANDTS/Folkhälsa/Brottsförebyggande området samt kommunpoliser. Andra
aktörer utifrån mån av plats.

Arrangörer
Konferensen arrangeras av länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
och Jämtlands län tillsammans med CAN.

Senast reviderad: 2021-03-19

Medverkar gör