Unga drack mindre under pandemin – snusade mer

Ny rapport visar rekordlåga nivåer för ungas drickande. Det gäller både hur många som dricker och hur mycket de dricker. Under pandemin har den nedgång som pågått under hela 2000-talet fått ny fart. Däremot ökar snusandet. Även användande av narkotika och ickeförskrivna läkemedel har mätts.