Skolelevers drogvanor och ESPAD - datainsamling 2019

På uppdrag av Socialdepartementet genomför CAN varje vår undersökningar om ungdomars drogvanor i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Studien har pågått i över 40 år och ger våra politiker och praktiker viktig kunskap om hur det ser ut i Sverige idag. I årskurs 9 genomförs i år även den europeiska skolundersökningen ESPAD, som CAN ansvarar för.

Under vecka 12–14 är det dags för 2019 års datainsamling. Material och instruktioner har skickats till de klasser som valts ut att delta. I de lärarinstruktioner som medföljer utskicket framgår i detalj hur undersökningen genomförs. Eleverna är anonyma och inga resultat redovisas för enskilda klasser.

Om ni genomför enkäten digitalt klicka här för att komma till lärarenkäten där bland annat antal närvarande elever uppges. Hur du loggar in framgår av lärarinstruktionen.

Om ni inte har möjlighet att besvara enkäten under dessa veckor kan eleverna i årskurs 9 besvara den fram till att de går på påsklov. Gymnasielever som är på praktik eller liknande har fram till Valborgsmässoafton på sig att besvara enkäten.

Om du har frågor går det alltid bra att kontakta oss på CAN. Frågor om ESPAD besvaras av Anna Englund. Nedan följer en lista på de lokala uppdragsundersökningarnas respektive kontaktperson.

Totalundersökningar genomförs i Gävleborg, Göteborg, Jämtland Härjedalen, Kalmar, Västernorrland samt Västra Götaland.

 

Uppdragsundersökningar

Kontakt

Region Gävleborg

Ulrika Olsson

Göteborgs kommun

Ulla Kungur

Region Jämtland Härjedalen

Hanna Viklund

Kalmar län

Sofia Wermelin

Västernorrlands län

Albin Dahlström

Västra Götalandsregionen

Anna Svensson