Rapporten är på engelska och författad av Mats Nyfjäll från Statisticon och Björn Trolldal på CAN.

– Den totala alkoholkonsumtionen beräknas genom att summera den registrerade försäljningen som sker i landet, med de delar av konsumtionen som kommer från oregistrerade källor, som till exempel resandeinförsel, säger Björn Trolldal.
De oregistrerade delarna fångas upp av en frågeundersökning bland svenskar som kontinuerligt genomförs av CAN.

– För att beräkna den totala konsumtionen på detta sätt görs vissa antaganden och beräkningar, säger Björn Trolldal.

I rapporten beskrivs denna metodik i tekniska termer och med statistiska och matematiska uttryck.

Senast reviderad: 2019-05-23

Frågor besvaras av