Startar 2 mars, 2022
Pågår till 2 mars, 2022
Plats Kramfors

KULA – Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet
CAN erbjuder stöd till län och kommuner genom att kartlägga ANDT-situationen (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) och innehållet i det förebyggande arbetet. Med kartläggningen som utgångspunkt håller CAN kommundialoger med kunskapsbaserat underlag för diskussion om det framtida arbetet.

Senast reviderad: 2022-03-01

Kontaktperson