Startar 17 september, 2024
Pågår till 17 september, 2024
Plats Värmdö

KULA – Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala förebyggande arbetet


CAN erbjuder stöd till län och kommuner genom att kartlägga ANDTS-situationen (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar) och innehållet i det förebyggande arbetet. Med kartläggningen som utgångspunkt håller CAN kommundialoger med kunskapsbaserat underlag för diskussion om det framtida arbetet.

Senast reviderad: 2024-02-20

Kontaktpersoner