Startar 15 september, 2020, kl 09:15
Pågår till 15 september, 2020, kl 15:30
Plats Centrum för flexibelt lärande, Södra Järnvägsgatan 7, Söderhamn

Ulf Guttormsson, avdelningschef på avdelningen för Analys & Metod presenterar på Förebygg i Gävleborg om ”ANDT-trender bland unga i Sverige”.

I samarbete mellan

NBV, Söderhamn!, IOGT-NTO, Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle kommun och CAN.

Senast reviderad: 2020-03-17

Föreläsare