RARHA

CAN är utsedd av regeringen till Sveriges representant i EU-projektet Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm, RARHA, som är ett alkoholprojekt inom ramen för EU:s hälsoprogram 2014–2020. RARHA syftar till att stärka medlemsstaterna i deras arbete för att minska alkoholrelaterade skador samt vara ett praktiskt verktyg för att genomföra EU:s alkoholstrategi.

Arbetet delas upp i flera olika s.k. Work Packages (WP) och Sverige deltar som samarbetspartner i WP 4, där arbetet är inriktat på att utveckla jämförbara indikatorer för alkoholvanor, alkoholskador och attityder till alkohol. Detta arbete har delats upp i två delar. I den ena delen, som kallas för RARHA-SEAS (Standardised European Alcohol Survey), har ett gemensamt frågeformulär tagits fram för ca 20 länder och en datainsamling genomfördes 2015. Den andra delen, som kallas för RARHA-HARMES (Harmonising Alcohol-Related Measures in European Surveys), består av att harmonisera och jämföra tidigare nationellt genomförda alkoholundersökningar mellan 2008-2013. En första sammanfattande rapport kommer att publiceras i februari 2017.