ILFA

CAN har utvecklat en modell för utveckling av lokalt förebyggande arbete. Modellen har använts i internationella samarbeten med kommuner runt Östersjön och används sedan 2014 i ett samarbete med nio kommuner i Kalmar län.

ILFA (Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete) går i stora drag ut på att CAN hjälper kommuner att följa och utveckla lokalt förebyggande arbete. Genom att använda ett antal indikatorer på hur kommunerna arbetar och kartlägga och analysera hur konsumtionen och skadorna av ANDT utvecklas kan CAN komma med rekommendationer för ett mer framgångsrikt förebyggande arbete i kommunen. Kvantitativa data kompletteras med samtal genom regelbundna kommunbesök och andra mötesformer.