Mönstringsundersökningen - En unik statistisk serie upphör

Inför 2007 förändrades mönstringsverksamheten i så pass hög grad att studien beslutades upphöra. Förändringen medförde att endast en mindre och selekterad andel av varje mönstringsaktuell generation genomgår prövning och därmed ges tillfälle att besvara drogvaneenkäten. Till följd av dessa representativitetsproblem är 2006 års avrapportering om mönstrandes drogvanor den sista i serien (se CAN-rapport nr 105).

Under de år som studien genomförts har över 1,5 miljoner personer besvarat frågorna. Årligen deltog 40 000-50 000 personer och detta stora antal gjorde att resultaten exempelvis kunde redovisas resultaten länsvis med relativt god säkerhet, eller att man kunde göra mera detaljerade analyser av användning av mera udda narkotikasorter. Bortfallet låg normalt omkring 15%.

Det lilla antal kvinnor som mönstrar för frivillig tjänstgöring ingår inte i redovisningarna. En annan grupp som inte ingår är de artonåriga killar som bor i Sverige men saknar svenskt medborgarskap, liksom personer med svårare sjukdomar och handikapp.

Att enkätundersökningarna fungerande väl under så pass många år är mycket tack vare det intresse och det stöd som Pliktverket i Karlstad uppvisat. Allra viktigast i kedjan är dock personalen på regionkontoren som under alla år genomfört själva datainsamlingen, vilket varit förutsättningen för hela studiens existens.

Vi vill härmed passa på att tacka alla som ända sedan 1960-talet på något sätt varit inblandade i genomförandet av mönstringsundersökningarna.