Tobaksvanor i Sverige

– tobakskonsumtionen i siffror med fokus på år 2016

I rapporten Tobaksvanor i Sverige (2017) redovisas uppgifter som är insamlade genom de s.k. Monitormätningarna där cirka 18 000 personer per år anonymt besvarat frågor om sin tobakskonsumtion.

I rapporten redovisas tobaksanvändningens omfattning i befolkningen och i olika grupper i befolkningen. Här redovisas också uppgifter om hur tobaken anskaffats och skattningar har gjorts för hur stor del av den anskaffade tobaken som utgörs av beskattad tobak och hur stor del som anskaffas vid utlandsresor och genom köp av smuggeltobak. I Tobaksvanor i Sverige publiceras för första gången också en längre tidsserie över antalet cigaretter som sålts i landet under åren 2003–2016. 

Beställ

Rapport 166

Pris: 86,00 kr
Din vara har lagts till i varukorgen. Gå till kassan