Tobaksvanor i Sverige

– tobakskonsumtionen i siffror med fokus på år 2014

Rapporten ”Tobaksvanor i Sverige” är den fjärde CAN-rapporten som behandlar uppgifter från de löpande Monitormätningarna.

Denna rapport berör tobaksanvändningens omfattning och här redovisas hur många svenskar som röker, som snusar och som gör både och. I rapporten återfinns också uppgifter om olika anskaffningskällor och deras bidrag till den totala anskaffningen i Sverige. Här uppskattas alltså hur mycket cigaretter och snus som köpts genom såväl lagliga som inte lagliga kanaler i Sverige. Uppgifterna sammanfattas i en skattning av den totala anskaffningen i landet.