Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak i Sverige

– en ettårsuppföljning av beroende och utsatthet för närståendes bruk

Det övergripande syftet med denna rapport är att undersöka förekomsten av förändring och stabilitet för två grundläggande typer av ANT-relaterade skador i Sverige: Skador på den som brukar i form av beroende och skador på personer i brukarens omgivning.

Rapporten bygger på data från 7 072 personer i åldern 17–84 år som svarat på samma frågor om ANT-relaterade problem vid två tillfällen, 2013 och 2014 dvs. en s.k. panel.

Beställ

Rapport 149

Pris: 110,00 kr
Din vara har lagts till i varukorgen. Gå till kassan