Hur mycket dricker svensken?

Registrerad och oregistrerad alkoholkonsumtion 2001–2014

Under 2014 sjönk konsumtionen med 4 % jämfört med 2013. Under 2014 uppgick konsumtionen till 9,4 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Efter en viss nedgång under 2012 och en uppgång under 2013 är konsumtionen nu tillbaka på de nivåer som rådde under åren 2009-2011.

Det framgår av rapporten ”Hur mycket dricker svensken?”.

Rapporten redovisar resultat från Monitormätningarna, som mäter dels den registrerade försäljningen (Systembolagets butiker, restauranger och livsmedelsbutiker,) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel och smuggling, köp via Internet och hemtillverkning. Genom att addera de båda delarna får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige. Uppgifterna om den oregistrerade delen samlas in varje månad genom 1500 telefonintervjuer med 17–84-åringar i Sverige.

Beställ

Rapport 152

Pris: 86,00 kr
Din vara har lagts till i varukorgen. Gå till kassan