Estimating total alcohol consumption in the Monitor survey

– a technical description of the estimation method

I Monitormätningarnas anskaffningsdel beräknas den totala alkoholkonsumtionen genom att summera den registrerade försäljningen som sker i landet, med de delar av konsumtionen som kommer från oregistrerade källor, som till exempel resandeinförsel.

De oregistrerade delarna fångas upp av en frågeundersökning bland svenskar som kontinuerligt genomförs av CAN. För att beräkna den totala konsumtionen på detta sätt görs vissa antaganden och olika beräkningar. I den här rapporten beskrivs denna metodik i tekniska termer och med statistiska och matematiska uttryck. Rapporten är skriven på engelska.