Skolelevers drogvanor 2013

Riksrepresentativa drogvaneenkäter bland skolelever har genomförts sedan 1971 i årskurs 9, och sedan 2004 även i gymnasiets år 2.

På denna sida samlas allt material som rör Skolelevers drogvanor 2013. Utöver själva huvudrapporten och till den relaterat material finns även extramaterial i form av en utökad tabellbilaga i Excel, liksom kortare specialrapporter på olika teman.

Pressmeddelande

Ny rapport: Små regionala skillnader i användning av alkohol, narkotika och tobak

Beställ

Skolelevers drogvanor 2013

Rapport 139

Pris: 110,00 kr
Din vara har lagts till i varukorgen. Gå till kassan