Skolelevers drogvanor 2012

Riksrepresentativa drogvaneenkäter bland skolelever har genomförts sedan 1971 i årskurs 9, och sedan 2004 även i gymnasiets år 2.

På denna sida samlas allt material som rör Skolelevers drogvanor 2012. Utöver själva huvudrapporten och till den relaterat material finns även extramaterial i form av en utökad tabellbilaga i Excel, liksom kortare specialrapporter på olika teman.

Pressmeddelande

Ny rapport "Skolelevers drogvanor 2012": Historiskt låg alkoholkonsumtion, små förändringar när det gäller narkotika

Skolelevers drogvanor 2012: Ungas erfarenhet av nätdroger