Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2005

Sedan 1988 har CAN samlat in uppgifter om gatupriser på narkotika från poliser runt om i Sverige. Dessa redovisar priset på gatunivå, d v s för små doser/förpackningar som gäller i deras arbetsområde.