Mönstrandes drogvanor 2001

I samband med de teoretiska proven vid mönstringstillfället besvarar de mönstrande ett kortfattat frågeformulär om sina drogvanor. Detta sker anonymt och efter avslutat ifyllande lägger respondenten själv sin blankett i en uppsamlingslåda.

Rikstäckande studier av mönstrandes drogvanor har genomförts sedan 1970 och hittills har närmare 1,3 miljoner personer deltagit.