Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn

– en genomgång av SKLs kartläggning hösten 2012 och en skattning av antal berörda barn

CAN har träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om fördjupade analyser av data som samlats in vid en kartläggning av föräldrar inom missbruks- och beroendevård i Sverige.

CAN har träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om fördjupade analyser av data som samlats in vid en kartläggning av föräldrar inom missbruks- och beroendevård i Sverige. CAN kommer under innevarande år att i tre rapporter redovisa resultat från analyser av dessa data. Denna, den första rapporten utgör en viktig utgångspunkt för de två kommande rapporterna i och med att vi här gör en bedömning av materialets användbarhet och en estimering av antalet barn som har en förälder med missbruks- eller beroendeproblematik. Rapporterna två och tre handlar sedan till stor del om dessa barn.

Beställ

Rapport 141

Pris: 50,00 kr
Din vara har lagts till i varukorgen. Gå till kassan