Drogvanor i gymnasiets år 2, 2004

CAN har erhållit medel från Socialdepartementet för att under en testperiod på tre år genomföra årliga undersökningar av gymnasieelevers drogvanor.

Denna rapport bygger på data från den första av dessa undersökningar, som genomfördes 2004. Resultaten har jämförts med 2004 års undersökning i skolår 9, vilken genomfördes parallellt och med nästan identiska frågeformulär.