Alkoholkonsumtionen i Sverige 2017

I detta PM redovisas uppgifter om anskaffning av alkohol i befolkningen som helhet under perioden 2001-2017.

Under 2017 ökade resandeinförseln av alkohol med 8 procent samtidigt som köp av smugglad alkohol minskade med 7 procent jämfört med 2016. Den totala alkoholkonsumtionen låg däremot kvar på samma nivå under 2017 som året innan. Uppgifterna baseras på Monitormätningarna som CAN har haft ansvaret för sedan 2013.

Uppgifterna för 2017 är dock preliminära. I september 2018 publiceras en CAN-rapport med definitiva uppgifter.