CAN:s pris till Årets förebyggare

CAN instiftade 2011 ett årligt pris för att uppmärksamma det förebyggande arbetet. Detta pris delas ut för förebyggande insatser inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Nomineringsperioden är från den 15 maj till den 28 september.

Priset delas ut i två olika kategorier:

1. Årets förebyggare

2. Årets förebyggande kommun

Kriterier och pris

Priset Årets förebyggare går till en person eller organisation som på ett föredömligt och framgångsrikt sätt tagit initiativ till, inspirerat, implementerat, drivit eller förvaltat ett ANDT-förebyggande arbete lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt.

Priset kan delas, om särskilda skäl föreligger, men bör ej delas av fler än två.

Priset, 25 000 kr, utdelas årligen. Justering av prissumman beslutas av CAN:s styrelse.

Priset Årets förebyggande kommun (vandringspris) går till en kommun som på ett föredömligt och framgångsrikt sätt tagit initiativ till, inspirerat, implementerat, drivit eller förvaltat ett ANDT-förebyggande arbete lokalt.

CAN väljer ut tre kommuner utifrån ett Preventionsindex. Juryn utser därefter den vinnande kommunen bland dessa tre utvalda kommuner. Priset - förutom äran – är ett vandringspris iform av ett konstverk skapade av konstnären Nina Svensson, baserad i Stockholm.

Juryn består av representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Uppsala, Norrtälje kommun och SLAN (Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor). Organisationer/personer som finns representerade i juryn kan ej nomineras för pris. Juryn förbehåller sig rätten att inte dela ut pris i en kategori om de nominerade bidragen är för få eller inte uppfyller kvalitetskraven. Juryns beslut kan ej överklagas.