Var fjärde svensk använder tobak

2017-05-31

Omkring var fjärde svensk har rökt eller snusat vid något tillfälle under de senaste 30 dagarna. Det framgår av rapporten ”Tobaksvanor i Sverige”, som CAN presenterar idag.
- Rökning och snusning är ungefär lika vanligt förekommande och vi ser inga större skillnader mellan olika delar av landet, säger Clara Henriksson, utredare, i en kommentar.

Däremot finns det skillnader mellan könen. Nästan dubbelt så många män som kvinnor har använt tobak den senaste månaden, vilket förklaras av att snus är så mycket vanligare bland män. Det finns också skillnader åldersgrupper emellan. Störst är tobaksanvändningen i åldersgruppen 17-29 år där 40 procent rökt och/eller snusat den senaste månaden. Var tionde (11 %) i den yngsta åldersgruppen är dagligrökare.