Utmärkelse till Julius von Wright

2018-12-07

Redaktören för CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika får årets MediaDiplom av Svensk förening för Beroendemedicin.

Motiveringen
Du har ambitionen att tidskriften Alkohol & Narkotika ska driva en saklig debatt om drogfrågor och låta olika röster får komma till tals och fyller därmed ett tomrum inom det drog- och socialpolitiska området. Med webbplats och podd bidrar du till att fler än trogna prenumeranter kan få ta del av aktuella händelser och debatter inom beroendefältet.

Grattis till Julius von Wright men även till Clara Henriksson på CAN som haft en aktiv roll i tidskriftens förnyelsearbete.