Sämre ANT-utveckling i småkommuner

2019-02-21

Inom ramen för Länsstyrelsens satsning på att stärka det ANDT-förebyggande arbetet i små kommuner (här definierat som kommuner med ett invånarantal om högst 10 000 invånare) har CAN tagit fram en rapport med resultat för de små kommunernas ANT-utveckling på senare år. 

Jämfört med större kommuner uppvisar små kommuner en sämre utveckling vad gäller konsumtion och skador av ANT de senaste ca 15 åren. Rapporten pekar också på att förebyggande arbete bedrivs i mindre omfattning i små kommuner jämfört med i större kommuner.