Rapport om ungas konsumtion, riskuppfattning och frågor om droger

2017-03-20

I rapporten "Ungas frågor om alkohol och droger" har vi sammanställt information som spänner över flera av CAN:s verksamhetsområden; data om konsumtionsutvecklingen de senaste åren, data om ungas riskuppfattning, resultat från en undersökning om ungas medievanor och förtroende för källor samt ett urval av frågor och svar som inkommit till Drugsmart.