Ny rapport om drogutvecklingen

2017-04-10

CAN producerar sedan 1970-talets början rapporter som beskriver nuläget och utvecklingen på drogområdet. Publikationen och tabellbilagan som släpps idag är den mest heltäckande sammanställningen och analysen över drogutvecklingen i Sverige. I år släpps den även i en engelsk version.

I rapporterna redovisas – förutom statistik från CAN – uppgifter inhämtade från ett flertal myndigheter bl. a BRÅ, Finansdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, SCB, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.