Ny rapport: Hur mycket röker svensken?

2014-12-19

Svenskarna rökte under 2013 totalt närmare 7 miljarder cigaretter eller cirka 870 cigaretter per invånare 15 år och äldre.
En klar majoritet av dessa cigaretter, 88 procent, var köpta och beskattade i Sverige medan resterande var obeskattade i form av resandeinförsel, smuggling och internetköp.
Rökningen har minskat kraftigt i Sverige under den senaste tioårsperioden, främst genom att andelen dagligrökare sjunkit men också för att dagligrökarna röker något färre cigaretter. Mellan 2003 och 2013 bedöms cigarettkonsumtionens nedgång vara i storleksordningen mellan 35 och 50 procent.

Det är några av slutsatserna i rapporten ”Hur mycket röker svensken – cigarettförbrukningen i siffror med fokus på 2013”, som vi presenterar idag.