Ny rapport: Alkoholkonsumtionen stabil

2015-09-03

Under 2014 sjönk alkoholkonsumtionen med fyra procent jämfört med 2013. Under 2014 uppgick konsumtionen till 9,4 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Det framgår av rapporten ”Hur mycket dricker svensken?” som  CAN presenterar idag.

- Vi ser en stabilisering av alkoholkonsumtionen, säger Björn Trolldal, forskare vid CAN, i en kommentar. Men sett över en tioårsperiod har konsumtionen minskat med elva procent. Det är framförallt resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning som har minskat under den perioden, säger Trolldal vidare.