Narkotikaanvändningen mer geografiskt spridd

2019-04-11

Användningen av narkotika i Sverige har ökat under 2000-talet. Många källor pekar även på historiskt höga nivåer för problematisk narkotikaanvändning under den senaste femårsperioden.

Detta visar CANs nya rapport Drogutvecklingen i Sverige 2019 som är en sammanställning av undersökningar och statistiska indikatorer. Rapporten visar även utveckling kring alkohol och tobak men har fokus på narkotika. Före millennieskiftet var användning av narkotika betydligt vanligare i storstadsregioner, i synnerhet Stockholms län.

-Det har successivt skett en utjämning och narkotikaproblemen finns idag både i storstads- och icke storstadsregioner, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN samt huvudförfattare till rapporten.