Jukka Törrönen får CAN:s forskarpris

2018-10-17

Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet, tilldelas årets drogforskarpris av CAN.

Jukka Törrönen forskar bland annat om mekanismer bakom ungas minskade drickande och om kvinnors uppfattning av alkohol.

"Jukka Törrönens arbete har på ett avgörande sätt stärkt den svenska alkoholforskningen. Han fokuserar på centrala frågor för alkoholpolitiken idag och i framtiden. Hans breda kompetens som kvalitativ forskare, både teoretiskt och metodologiskt, kombinerat med hans omfattande erfarenhet av internationellt samarbete och  komparativa projekt, stärker den svenska forskningens möjligheter att analysera sociala förändringsprocessers återverkan på alkoholområdet" skriver CAN:s priskommitté.

Jukka Törrönen tilldelas priset under Drogfokus 2018 i Uppsala.

Läs intervju med Jukka Törrönen i Alkohol & Narkotika