Ingen minskning av smugglad alkohol

2017-06-19

Alkoholkonsumtionen bland unga har sjunkit kraftigt de senaste åren. För elever i årskurs 9 har konsumtionen halverats, mätt i liter ren alkohol, under perioden 2012-2016. I PM:n ”Ungdomars anskaffning av alkohol” har fördjupade analyser genomförts av hur de unga som dricker får tag på alkohol, som CAN presenterar idag.

Studien har fokuserat på ursprunget till den alkohol som skolungdomarna uppger att de dricker och skiljer på registrerade och oregistrerade anskaffningskällor. Registrerade källor är alkohol från Systembolaget, restauranger och livsmedelshandeln (folköl) och oregistrerade källor är insmugglad, privatinförd eller hemtillverkad alkohol.

 - Analyserna visar att alkohol från registrerade källor som Systembolaget har minskat kraftigt men att anskaffningen av insmugglad alkohol har varit relativt oförändrad, säger Håkan Leifman.