Färre dör av narkotika

2018-01-08

Det rapporterar Svenska Dagbladet, som tagit del av uppgifter från Folkhälsomyndigheten. Narkotikadödligheten sjönk 2016 till 543 fall, en minskning med över tio procent från året innan då 618 fall rapporterades. I tidningsartikeln hänvisas till CAN:s rapport från 2016 "Drug-related deaths in Sweden - Estimations of trends, effects of changes in recording practices and studies of drug patterns".

Rapporten är skriven på engelska men innehåller en sammanfattning på svenska.