Alkohol, narkotika och tobak – Vanligare bland unga med psykosomatiska besvär

2018-10-29

En av fem unga säger att de känt sig stressade i stort sett varje dag, visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). I synnerhet rökning och erfarenhet av narkotika ökar med stigande grad av psykosomatiska besvär.

Rapporten visar att det är tämligen vanligt att 15–18 åriga elever upplever psykosomatiska besvär. Det framkommer även att användningen av alkohol, narkotika och tobak (ANT) ökar i takt med mängden rapporterade symptom.

– En stor andel elever har rapporterat psykosomatiska besvär det senaste halvåret. Till exempel uppger en av fem att de känt sig stressade i stort sett varje dag, och en av tio att de haft sömnproblem eller känt sig nedstämda, enligt Siri Thor, utredare på CAN.