Tydliga samband mellan föräldrars och barns tobaksbruk

2013-05-31

CAN har kartlagt samband mellan föräldrars och barns tobaksbruk och mellan barns tobaksbruk och deras uppfattning om föräldrarnas attityder kring detta. Studien, som presenteras idag, visar att tobaksanvändande barn oftare har föräldrar som använder tobak samt att barn som upplever att deras föräldrar skulle acceptera att de använder tobak i högre grad också använder tobak.

- Studien bekräftar att både det du säger och gör som förälder har betydelse för dina barns tobaksvanor, säger utredaren Clara Henriksson som står bakom rapporten. Att få fler föräldrar att själva sluta röka eller snusa skulle sannolikt ha en betydande effekt på folkhälsan och dess utveckling.